Bağcılıkla birlikte varlığını koruyan şarapçılık, yalnızca ekonomik faaliyet olmayıp, adada yaşayanlar için bir yaşam biçim halini almıştır. Tarihi boyunca bilinen Bozcaada şarapçılığına Evliya Çelebi’nin 17. yüzyılda Seyahatnamesinde de yer verilmesi, bununla övülmesi ve milattan önceki Tenedos paralarının üzerinde bulunan üzüm salkımı formlarından da bahsedilmesi bu durumun en güzel örneğidir. Ayrıca Homeros’un İlyada’sında da Bozcaada’nın şarapçılığının bahsi geçmiştir.
Adanın balıkçılık kültürünün yanı sıra bağcılık ve bununla varlığı devam eden şarapçılık kültürü de adanın tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Adanın eski ismini aldığı Tenes, günümüzdeki Poyraz Limanı civarında yabani asma bulduğu, geliştirdiği ve şimdiki durumuna getirdiğinden beri üzümün Bozcaada için hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiği rivayet edilmektedir.  Ayrıca adanın tarihiyle bütünleşen bağcılık kültürü farklı farklı üzüm çeşitlerinin de adada yaygınlaşmasına imkan vermiştir. Adada bağcılık ve şarapçılık kültürünün bu kadar gelişmesine, bağcılık için oldukça uygun olan andezitli, kumlu, killi ve taşlı tabakadan oluşan toprak yapılarının, iklim yapısı ve coğrafi konumu sayesinde kuzeyden gelen rüzgarlarla sıcaklık farklarının bağcılığa ve şarap üretimine son derece katkıları olduğundan, şarapçılık adada hayli gelişmiştir.
Hiç kuşku yok ki, adada bağcılık denildiğinde ve adanın sembolü haline gelen dünyaca da ünlü Bozcaada Çavuş üzümleri bilinmektedir. Çavuş üzümlerinin Bozcaada da ayrıcalıklı bir yeri vardır. Adadaki iklim, coğrafi konum ve toprağın yapısı nedeniyle Türkiye’de yetişen en harika Çavuş Üzümü burada yetişmektedir. Öyle ki, Evliya Çelebi de ada için, bu adada yetişen üzümün dünyanın hiçbir yerinde yetişemeyeceğini de söylemiştir. Bu muhteşem üzüm türünün adada isteyene satışı yapılabildiği gibi, üretim fazlası olan bu üzümler yakında bulunan İstanbul’a meyve hallerine de gönderilmektedir. Bu denli kaliteli üzüm türlerinin yetişmesi neticesinde, kaliteli şarapların yapımı için bulunan, şarap fabrikaları da adanın ve şarapçılığın kültürünün çok daha eskilere dayanan yapılarını meydana getirmektedir. Şarap fabrikalarının yanlarında alışveriş yapılabilecek şarapların satış mağazaları da bulunmaktadır.

İşte Bozcaada’daki şarap fabrikaları:

  • Amadeus
  • Yunatçılar
  • Corvus
  • Gülerada
  • Talay
  • Atol
Olmak üzere adada 6 tane şarap fabrikası vardır. Bu fabrikalardan Talay, Amadeus ve Corvus şarap fabrikaları yaz sezonunca ve Bozcaada şarap tadım günleri boyunca  talebe göre çeşitli turlar da düzenlemekte olup, bu sayede şarap fabrikalarını gezerek şarap yapımı hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz.